Tuzemské přepravy

Zásilky všech rozměrů a povah je LOGFLEX CZ schopna distribuovat po celém území ČR a to v rámci systému přepravy kusových zásilek nebo v režii specializovaného oddělení tuzemských přeprav v případech, kdy je nutné zajistit specifické podmínky vykládky jako např. termínované vykládky, vykládky s využitím hydraulických plošin či vlastních manipulačních prostředků.

LOGFLEX CZ využívá širokou škálu vozidel ( od dodávek po návěsy ), a to vždy s ohledem na maximální efektivitu ( ekonomickou i provozní ) obstarávané přepravy. Vozidla jsou buď ve vlastnictví LOGFLEX CZ nebo jsou najímána na základě dlouhodobých smluv exkluzivně pro LOGFLEX CZ. Samozřejmostí je dobrý technický stav, representativní vzhled a proškolený řidič.

celovozové a dokládky

Přeprava všech typů zásilek v režimu přímá nakládka a vykládka s výjimkou nebezpečného zboží tříd 1 a 7; přeprava nadrozměrných zásilek (délka přesahující 13,5m, šířka přesahující 2,45m a výška přesahující 3m)je možná po dohodě.

distribuční systém

Přepravy zásilek do hmotnosti 2000 kg, kdy hmotnost 1 kusu nepřekračuje1 500 kg, délka max. 3,5 m, šířka a výška max. 2m.

LOGFLEX CZ pracuje se specializovaným software COLLI, který flexibilně umožňuje zpracovávat požadavky dohodnuté se zákazníkem jako například:

  • elektronickou výměnu dat
  • úplnou identifikaci zásilek
  • reporting
  • automatické kalkulace
  • tisk štítků identifikujících zásilku v expedičním centru zákazníka ( připadá-li v úvahu )
  • sledování zásilek apod.

< Zpět na výběr služby